Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Smyslem ochrany osobních údajů je chránit citlivá osobní data před zneužitím. Proto bychom Vás touto cestou chtěli informovat, jak Uno pizza nakládá s osobními údaji.

Údaje vztahující se k osobě jsou informace o Vaší identitě, jako je jméno, telefonní číslo, adresa, datum narození nebo e-mailová adresa. Tyto údaje jsou touto webovou stránkou používány a ukládány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Webovou stránku je možné navštívit i bez zadávání osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pro webovou stránku www.uno-pizza.cz (dále jen webová stránka) firmy UP Pilsen s.r.o. Neplatí ale pro všechny odkazy na jiné webové stránky.

Dále se dozvíte, jaké informace jsou touto stránkou sbírány, používány a zpracovány. Všechny změny prováděné servisem Uno pizza nebo změny v zákonech jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovány.

datenschutz

1. Použití a předávání získaných údajů

Webová stránka používá Vámi zadané osobní údaje pouze ke sděleným nebo k domluveným účelům, zpravidla tedy ke zpracování Vaší objednávky nebo k informování o našich nabídkách a službách v rámci našeho newsletteru, pokud jste si tento objednaly (přihlášení může být kdykoliv zrušeno). Dále používáme Vaše údaje k účelům tržního a názorového průzkumu prováděného teamem Uno pizza.

Pokud využíváte naše služby, jako např. dodávku Vaší objednávky nebo účast ve výherních soutěžích, musíte zadat potřebné údaje. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda nám Vaše údaje sdělíte. Bez zadání potřebných údajů Vám bohužel nemůžeme naše služby nabídnout.

Upozorňujeme, že používání určitých služeb může být závislé na tom, zda k této službě získáme a použijeme potřebné údaje. Zpracování Vašich osobních dat je určeno pouze k splnění objednaných služeb a k zabezpečení oprávněných obchodních zájmů.

2. Získávání a ukládání údajů

Při návštěvě webové stránky jsou automaticky ukládány údaje, u kterých nemůže být vyloučen nepřímý vztah k Vaší osobě. K těmto údajům patří informace o druhu webového prohlížeče, používaný operační systém, navštívené stránky ale také datum a návštěva této stránky. Pokud by mohl být zjištěn nepřímý vztah těchto údajů k Vaší osobě a uložení těchto údajů nemohlo být technicky zabráněno, budou tyto údaje v krátké době smazány.

Tyto údaje budou používány a rozšiřovány pouze v anonymní formě, k vylepšení stránky pro uživatele, nebo k vylepšení její bezpečnosti a stability. Pokud nevyužíváte našich služeb můžete se na stránce pohybovat anonymě .

V některých částech stránky jsou používány cookies a podobné doplňky. V cookies obsažené údaje jsou používány k usnadnění přístupu ke stránce a k přizpůsobení stránky Vašim potřebám. To umožňuje zjednodušení navigace a přispívá velkou mírou k uživatelské přívětivosti této stránky.

Používání cookies může být v nastavení Vašeho prohlížeče kdykoliv vypnuto. Za jistých okolností je webová stránka doplněna o údaje z jiných zdrojů, které přispívají k vylepšení služeb Uno pizza. Předávání anonymních údajů třetím osobám je bez předešlého souhlasu kdykoliv možné.

Tato webová stránka používá Google analytics, jednu z analistických služeb poskytovaných od Google Inc. (dále jen Google). Google analytics používá cookies, které jsou uloženy na Váš počítač, aby umožnily analýzu této webové stránky skrz Vás. Takto zhotovené informace jsou přeneseny a uloženy na Google server v USA. Google používá tyto údaje k vyhodnocení Vaší aktivity na této webové stránce a k vyhotovení zpráv o aktivitě této stránky pro poskytovatele a k poskytování dalších služeb ve vztahu s používáním této webové stránky.

Google také předá tyto údaje třetím osobám, pokud je to právně možné nebo Google zadává zpracovávaní těchto údajů třetím osobám. V žádném případě nebude Google spojovat Vaší IP adresu s jinými údaji od Google.

Zamezit instalaci těchto cookies můžete také nastavením Vašeho webového prohlížeče. V tomto případě bychom Vás chtěli upozornit že některé funkce této stránky nemusejí být funkční v plném rozsahu.

Pokud si nepřejete aby byly Vaše údaje Googlem získávány, použijte k tomu deaktivovací Add-on poskytovaný Googlem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Chtěli bychom Vás upozornit, že tato Webová stránka používá Google analytics s rozšířením “_anomymizelp()”, díky tomu jsou IP adresy získávány pouze ve zkrácené formě, aby mohl být vyloučen vztah k Vaší osobě.

3. Ochrana dětí a mladistvých

Děti a mladiství s omezenou způsobilostí k právním úkonům smějí používat tuto webovou stránku a zadávat osobní údaje pouze se souhlasem zodpovědné osoby.

Protože je ochrana osobních údajů dětí a mladistvých velice důležitá, nebude Uno pizza v žádném případě získané osobní údaje dětí a mladistvých ukládat nebo jiným způsobem používat nebo neoprávněně předávat třetím osobám.

Pokud bude rozpoznáno, že děti nebo mladiství zadávají na této stránce osobní údaje bez povolení zodpovědné osoby, nebo zadávají údaje jiných osob, budou tyto údaje okamžitě smazány.

4. Ochrana dat

Uno pizza používá technické a organizační opatření k ochraně vašich osobních dat před ztrátou, zfalšováním nebo před přístupem neoprávněných osob. Všechna získaná data spadající pod ochranu osobních údajů, jsou ukládána výhradně na zabezpečeném systému v Německu.

Elektronický převod dat, při zadávání osobních údajů na webové stránce, je prováděn přes zabezpečené spojení (SSL) a v šifrované formě převeden přes internet na server, uložen a zabezpečen.

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních dat, můžete se obrátit na našeho zmocněnce ochrany osobních dat, který je Vám k dispozici při připomínkách nebo stížnostech a poskytne Vám veškeré informace ohledně ochrany osobních údajů.

UP Pilsen s.r.o.

Zmocněnec ochrany osobních údajů
Malická 11
301 00 Plzeň

E-Mail:callcenter@uno-pizza.cz